dimecres, 9 de gener de 2013

Secretariat d'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona


L’any 1963 publicada la Constitució Dogmàtica Dei Verbum del Concili Vaticà II, un petit grup de professors i estudiosos de la Bíblia, reunits a Montserrat, començàvem les Jornades de Biblistes de Catalunya.

Les nostres reunions es tornaren interconfessionals amb la presència d’alguns pastors protestants evangèlics. Tots plegats ens sentíem animats constatant les paraules de la Dei Verbum: “En els llibres sagrats el Pare que és al cel surt ple d’amor a rebre els seus fills i s’hi enraona; i en la paraula de Déu hi ha tanta de força i de poder, que esdevé sosteniment i vigor per a l’Església, i fortalesa de la fe, aliment de l’ànima, font pura i perenne de vida espiritual per als fills de l’Església”. (DV 21).

A les Jornades del 1973 es decidí crear l’Associació Bíblica de Catalunya (ABCat), i el 21 de setembre del 1974, festa de Sant Mateu, Apòstol i Evangelista, l’Arquebisbe de Tarragona Dr. Josep Pont i Gol escrivia aquestes paraules: “havent estat vistos, estudiats i examinats els Estatuts de l’Associació Bíblica de Catalunya, en suficient diàleg amb l’equip promotor de l’Associació i en diferents reunions de la Conferència Episcopal Tarraconense, i havent estat acceptats en la seva definitiva redacció pels Prelats de la mateixa, aprovo en aquesta Arxidiòcesi de Tarragona la susdita Associació Bíblica de Catalunya i els Estatuts pels quals haurà de governar-se”.
L’ABCat, d’acord amb la Dei Verbum, agrupa els biblistes i els altres col·laboradors de la Paraula a Catalunya que desitgen unir totes les forces per “investigar i exposar els llibres sants, de manera que el major nombre possible de servidors de la paraula divina pugui distribuir profitosament al poble de Déu l’aliment de les Escriptures” (DV.23).

Per a concretar, vigoritzar i afavorir millor aquesta tasca de l’ABCat a l’arxidiòcesi, l’Arquebisbat de Tarragona creà el Secretariat de Pastoral Bíblica, que actualment porta el nom de Secretariat d’Animació Bíblica, fidel a les paraules del Papa Benet XVI en l’exhortació apostòlica Verbum Domini: “El Sínode ha convidat a un esforç pastoral particular per a ressaltar el lloc central de la Paraula de Déu en la vida eclesial, recomanant «incrementar la “pastoral bíblica”, no en juxtaposició amb altres formes de pastoral, sinó com a animació bíblica de tota la pastoral.»

No es tracta, doncs, d’afegir cap trobada a la parròquia o a la diòcesi, sinó d’aconseguir que les activitats habituals de les comunitats cristianes, de les parròquies, de les associacions i dels moviments, s’interessin realment pel trobament personal amb Crist, que es comunica en la seva Paraula.

Així, ja que «la ignorància de les Escriptures és ignorància de Crist», l’animació bíblica de tota la pastoral ordinària i extraordinària portarà a un major coneixement de la persona de Crist, revelador del Pare i plenitud de la Revelació divina. Per tant, exhorto els pastors i fidels a tenir en compte la importància d’aquesta animació. Per això, cal també dotar d’una preparació adequada els sacerdots i laics perquè puguin instruir el poble de Déu en el coneixement autèntic de les Escriptures” (VD 73).

Així, doncs, la tasca del Secretariat d’Animació Bíblica de l’arquebisbat de Tarragona està íntimament lligada a l’existència i a les activitats de l’ABCat.

Un dels fruits de l’ABCat és la publicació de la Bíblia Catalana traducció interconfessional (BCI). Procurem mantenir sempre viu el text de la BCI, revisat el novembre del 2011 i presentat en Bíblies de format normal,. de butxaca, gran, edició Popular, sense notes i amb il·lustracions, bíblia informàtica  (preparem una edició ampliada).

Tenim també les edicions del Nou Testament, format normal i format en lletra gran.

És la nostra resposta a les paraules de la Dei Verbum:
“I com que la paraula de Déu s’ha de trobar tostemps a l’abast, l’Església procura amb sol·licitud maternal que es facin versions adients i rectes en les diverses llengües, sobretot a base dels textos originals dels Llibres Sagrats. I si se’n presenta l’oportunitat i amb el consentiment de l’autoritat eclesiàstica, aquestes versions també es realitzen en col·laboració amb els germans apartats, podran ésser usades per tots els cristians.” (DV 22)

Una de les tasques del Secretariat d’Animació Bíblica és procurar que els textos bíblics estiguin a l’abast de tothom, sobretot en les parròquies i en els grups de catequesi.

Aquesta tasca es complementa facilitant les ajudes  necessàries per a una bona lectura del text bíblic: textos de investigació com Scripta Bíblica, llibre anual on s’editen els treballs des biblistes catalans i d’altres  llengües que desitgen col·laborar en el intercanvi de coneixements bíblics; eines per ajudar la lectura vivencial de la Paraula com Carpetes per a llegir la Bíblia en grup.

Tenim encomanada l’organització dels Cursos Bíblics d’estiu: una setmana del mes de juliol, el 2012 han complert els 39 anys d’existència, últimament els fem conjuntament amb l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Col·laborem també amb el Museu Bíblic Tarraconense, i en promoure l’ajuda als cristians de Terra Santa.

En la implicació diocesana en l’estudi de la paraula de Déu a l’arquebisbat de Tarragona treballem en la promoció de l’estudi de la Bíblia per correspondència. Uns cursos molt bàsics aptes per a individus, matrimonis i grups, sis o set blocs per estudiar un llibre d’octubre a maig. Amb la col·laboració de la Delegació Diocesana de Missions, enviem també aquests cursos als missioners diocesans escampats per tot el món.

Tota aquesta tasca demana persones que hi treballin.
El Secretariat d’Animació Bíblica del nostre arquebisbat compta amb un grup de 18 voluntaris encapçalats per un director i un subdirector nomenats pel nostre arquebisbe Jaume.

Estem contents de la nostra implicació en els treballs de l’ABCat seguint les indicacions del Concili Vaticà II:
“El Sant Concili també exhorta amb vehemència i en particular tots els fidels, principalment els religiosos, a aprendre “el coneixement excels de Jesucrist” (Fl 3,8) en la lectura freqüent de les divines Escriptures. “Car la ignorància de les Escriptures és ignorància de Crist”. Cal, doncs, que s’acostin de bona gana al mateix sagrat text, tant per mitjà de la Sagrada Litúrgia farcida d’expressions divines, com pel camí de la lectura piadosa, o per instruccions adaptades a aquesta finalitat i per d’altres mitjans, que ara lloablement s’estenen arreu amb l’aprovació i la protecció dels Pastors de l’Església” (DV 25).

Aquesta és també la nostra col·laboració a la celebració de l’any de la fe:
«La porta de la fe» (cf. Ac 14, 27), que introdueix en la vida de comunió amb Déu i permet l'entrada en la seva Església, està sempre oberta per a nosaltres.
Es travessa aquest llindar quan la Paraula de Déu s'anuncia i el cor es deixa plasmar per la gràcia que transforma”(PF 1).

Joan Magí Ferré,
director del Secretariat d’Animació Bíblica.
Arquebisbat de Tarragona