diumenge, 1 de desembre de 2013

«Evangelii gaudium»

L'exhortació apostòlica «Evangelii gaudium» ha creat tot un món de reaccions, la majoria d'elles molt positives, tant en l'entorn creient com en el no creient.

És un document, tot ell, ple d'evangeli, de cites bíbliques.  I molt agosarada en moltes de les seves afirmacions.

Podeu llegir i descarregar l'exhortació, en català, a: 

http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/EvangeliiGaudium.catala.pdf

El «Full dominical» de l'Arquebisbat de Barcelona ha publicat un breu comentari del Dr. Salvador Pié-Ninot (expert anomenat pel Papa en el Sínode sobre La nova evangelització) sobre la mateixa, del qual ens volem fer ressò:

Després del primer document del papa Francesc sobre La llum de la fe, provinent d’un text de Benet XVI, s’esperava aquesta Exhortació apostòlica, El goig de l’Evangeli, publicada el 24 de novembre, que recull el Sínode sobre La Nova Evangelització i que, alhora, es converteix en el seu document programàtic. El contingut i el to el fan un text excepcional tenint present que sobre la seva temàtica «no és convenient que el Papa reemplaci els episcopats locals» i per això afirma que «percep la necessitat d’avançar en una saludable descentralització» (n. 16).
Un dels punts més nous és «La transformació missionera de l’Església», que porta a «una pastoral en conversió»: aquí rau la «inaplaçable renovació eclesial», que es descriu amb un realisme no habitual en aquests documents (n. 25-33). Com a segon punt s’afronta amb precisió teològica la qüestió de la jerarquia de veritats (n. 34-39), cosa que no es dóna quan, segons el Papa, «es parla més de la llei que de la gràcia, més de l’Església que de Jesucrist, més del Papa que de la Paraula de Déu». Per això, s’afirma que l’Església és «una mare de cor obert» (n. 46-49).
Extremadament propers són els capítols següents amb l’original sobre «la crisi del compromís comunitari» (cap. II), el nuclear sobre l’«anunci de l’Evangeli» (cap. III), el brillant sobre «la dimensió social» (cap. IV) i la cloenda: «Evangelitzadors amb esperit» (cap V). Un document excepcional, doncs, per al moment present!

Afegim el vídeo - entrevista, fet per l'Arquebisbat de Barcelona