dilluns, 20 de juliol de 2015

La Bíblia viatgera


Les catequistes de segon curs de catequesi de comunió hem portat en pràctica la següent activitat amb l'objectiu d'introduir la Bíblia a les famílies tot creant l'hàbit de llegi-la, descobrir-la i fer-la viva en el seu dia a dia.
Cada grup de catequesi està format per un catequista, set o vuit nens i una Bíblia didàctica adaptada a l'edat (La Bíblia Viatgera).

En finalitzar cadascuna de les sessions, un nen del grup es porta a casa seva la Bíblia amb unes consignes. Primerament, llegir a casa una cita determinada pensada pel catequista relacionada amb el tema de la sessió. Tot seguit se li demana que escrigui, en una cartolina de color, allò que ha entès o que li ha agradat més de la cita.

A la següent sessió, el nen explicarà la cita que li ha tocat, ajudat pel catequista, de manera que es beneficia tot el grup pel que fa al contingut i com al missatge.
En acabar el curs, el catequista recull totes les cartolines escrites pels nens i s'enganxen, junt amb les de la resta de grups, en un paper gran i es penja a la paret a prop de l'altar. Els dies de les comunions aquest treball formarà part de la celebració.
El resultat ha estat molt positiu pel fet que el nen percep com a premi portar-se la Bíblia a casa i pel treball de reflexió que s'obté a nivell individual i de grup.

Hem detectat com ha millorat l’actitud vers la lectura de la Bíblia així com el coneixement sobre ella. Genera saber, dubte i diàleg per les sessions de catequesi. D’altra banda, les famílies es responsabilitzen i majoritàriament comparteixen la lectura amb els seus fills. És una oportunitat perquè la Bíblia sigui transmissora de la Paraula de Déu.
Eva Torres
Catequista a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat,
Sant Boi (Barcelona)