dimarts, 3 de juny de 2014

I vosaltres qui dieu que sóc jo?El passat 28 de maig va tenir lloc la cloenda i lliurament del premis del «XIV Concurs Bíblic de Catalunya per a Universitaris», que aquest any ha tingut com a lema inspirador: «I vosaltres qui dieu que sóc jo?» (Mc 8,29).

Estaven convocats els alumnes universitaris a presentar assaigs, de forma personal o grupal, relacionats amb el títol del concurs i que posés en paral·lel els estudis que estan cursant i la Bíblia. El nombre de participants ha estat de 55 alumnes. Una xifra modesta, però esperançadora. No podem perdre de vista que el treball proposat és un esforç afegit a les múltiples activitats que tenen els estudiants universitaris, a més d'altres condicionants.

La pastoral universitària, en aquest cas duta a terme per SAFOR - UAB  (Servei d'Assistència i Formació Religiosa a la Universitat Autònoma de Barcelona), està donant els seus fruits. I si afegim aquest concurs anual bíblic, constatem la centralitat de la Bíblia en la Pastoral Universitària; una centralitat a la qual està cridada tota la pastoral, sense excepció.

La cloenda de l'acte, que va tenir lloc a les dependències de la Catedral de l'Esperit Sant, de Terrassa, va estar presidida per Mns. José Ángel Saiz Meneses. I va comptar amb la presència a la taula del Sr Jaume Vernet, representat a la FCC (Federació de Cristians de Catalunya), responsable del concurs; de Mn. Josep Monfort, actual consiliari del SAFOR - UAB; i dels tres membres del jurat: P. Rudolg Puigdollers, P. Antoni Pou i Javier Velasco-Arias.

Els premis han correspost: el primer a Maria Pérez García-Baquero, el segon a Alicia Díaz del Riu i el tercer a Pere Carreras i Ignasi Drudis. Enhorabona a tots ells i felicitats pel seu interessantíssim treball bíblic.

L'acte es va clausurar amb una eucaristia, celebrada a la catedral de Terrassa i presidida per Mns. José Ángel Saiz, concelebrada amb el bisbe auxiliar Mons. Salvador Cristau i els preveres presents. Després de l'eucaristia es va convidar a tots els presents, a l'atri d'entrada de la catedral, a un aperitiu.

És de justícia destacar que el concurs bíblic anual, avalat per la «Federació de Cristians de Catalunya», no es limita al món universitari, sinó que arriba al món de l'escola, amb una participació generosa. Aquest any els participants del concurs bíblic, en les seves diferents versions, han estat de 63.456 nens i joves d'escoles i parròquies de Catalunya.

Ha estat una esplèndida ocasió d'arrelar la Bíblia en la pastoral , de portar la Paraula de Déu al món de l'educació: de l'escola, de la catequesi, de la Universitat... I amb un tema suggerent: la figura i la persona de Jesús de Natzaret, centre de la nostra fe.

Javier Velasco-Arias